Historik

Exteriör för byggnaden som re:form är i.

re:form startade 2005 då man förvärvade nuvarande lokaler på Nejlikegatan i Örebro. re:form ägs och drivs av Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro med Mellringekyrkan i Örebro som huvudman. Verksamheten drivs i samarbete med Ge för livet och Evangeliska Frikyrkan.

re:forms syfte är att jobba med människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden genom att vara med och skapa en väg för dem ut i arbetslivet. I vår verksamhet finns möjlighet till arbetsträning och praktik av olika slag. Vi samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Kriminalvården.

Genom vårt samarbete med Ge för livet bidrar vår verksamhet till att förbättra livsvillkoren för människor i andra länder då en del av det vi gör består av hjälpsändningar med bland annat kläder och husgeråd. I första hand sker hjälpsändningar till olika länder i Östeuropa som Estland, Ukraina och Serbien.