Utetjänster

Behöver dina fönster putsas? Vi utför professionell fönsterputsning.

Prislista för några av våra RUT tjänster:

• Fönsterputsning: 45-90 kr/fönster beroende av fönstermodell
• Gräsklippning: 400 kr/timme alt. abonnemang från 1200 kr/månad (Ring för mer information)
• Rensning av rabatter 300kr/timme
• Flyttuppdrag 300kr/påbörjad timme per flyttgubbe

 

När Du anlitar oss har Du möjlighet att utnyttja RUT-avdrag vilket innebär en halvering av kostnaden.

Kontaktperson för gräsklippning och fönsterputs: Thomas Salminen, 070-985 39 95

Kontaktperson för flytt och transporttjänster Roger Johansson 019-263131