Vilka är vi?

Re:form startades 2005 och ägs av Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro och är en del av Mellringekyrkan Örebro och dess sociala arbete. Re:forms verksamhet vilar på en kristen värdegrund som utgår från att varje människa är unik och värdefull just för att han/hon är skapad till just människa.

Visionen för re:form och vår verksamhet är att re:form skall vara VÄGEN VIDARE för människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden och/eller upplever ett stort socialt utanförskap. Vi vill hjälpa dem till ett liv med mening, värde och innehåll d.v.s. ett upprättat liv.
Vårt motto är: ”Det är aldrig kört – det finns alltid en väg vidare”!

Genom samarbete med bl.a. Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Försäkringskassan kan vi bereda människor plats för sysselsättning utifrån Jobb- och Utvecklingsgarantin, praktik, arbetsträning inom våra olika verksamheter såsom bilvård, secondhand-butik, moped- och cykelverkstad, snickeri, utetjänster (flyttuppdrag, fönsterputs, trädgårdsarbete m.m.).

Genom arbetsträning får människor en möjlighet att återkomma till arbetslivet, inhämta nya kunskaper, få nya erfarenheter och bli rustade för nästa sträcka i livet. Vi har genom åren fått se hur socialt utanförskap bryts i människors liv vilket inte bara påverkar den enskilda individen utan också påverkar hela familjer. Vi har sett förvandlingar i människors liv som är långt större än samhällsekonomiska vinster som bara mäts i kronor och ören. Vi har sett hur människor tagit steg till anställning och arbete och blivit självförsörjande. Vi har sett hur människor blivit upprättade, återfått livsglädje, självkänsla och självförtroende och tagit steg vidare på livets alla områden. Vi har sett och ser kontinuerligt hur re:form är och blir VÄGEN VIDARE för människor!

Vid placering på re:form

Vid varje placering på re:form utgår vi alltid från individen och hans/hennes förutsättningar samtidigt som vi uppmuntrar och coachar till att ta nya steg på olika områden i livet. Vi tror på vikten och värdet av att ”börja i det lilla” och sedan utöka arbetstiden man är på re:form. Varje deltagare blir, utifrån hans/hennes önskemål, placerad i någon av våra olika verksamheter. Denna plats utgör sedan basen för deltagaren under tiden på re:form.