Re:form Utetjänster

Re:form Utetjänster erbjuder Dig som privatperson en rad tjänster som bl.a. fönsterputsning, trädgårdsarbete, gräsklippning, snöskottning, och mycket annat!Fönsterputs

Re:form utetjänster hjälper Dig att se bra ut!

Pris:

Standardfönster englas 2-sidig från 60kr/fönster

Standardfönster tvåglas 4-sidig från 80 kr/fönster

Standardfönster treglas 3-sidig  110 kr/fönster

Inglasade balkonger/uterum  från 400kr

Tillägg spröjsade fönster + 25 kr/fönster

Tillägg borttagning färg/silikon + 35 kr/fönster

Minsta debitering för utförd tjänst 350 kr.

Vid behov av stor stege (över 3,5 m) tas en avgift ut på 350 kr.

Skyltfönster m.m. ring för prisuppgift

Milersättning 50 kr/mil*

Samtliga ovanstående priser inkl. moms innan RUT-avdrag. RUT-avdrag ges endast på arbetskostnaden.

* RUT-avdrag medges ej på milersättning


Trädgårdstjänst

Låt oss ta hand om din trädgård! Vi hjälper Dig med gräsklippning, snöskottning, häckklippning, rensa rabatter, kratta löv m.m. Vi erbjuder också abonnemang på gräsklippning och snöskottning.

Pris: 500kr/påbörjad timme per person inkl. moms*

Ytterligare kostnader avseende t.ex. materialkostnad, hyra  släpvagn, hyra lastbil kan tillkomma beroende på uppdragets art.

Milersättning 50 kr/mil inkl. moms**

Kostnad  släpvagn per tillfälle 100kr inkl.moms**

* Pris per påbörjad timme och per person innan RUT-avdrag** RUT-avdrag medges ej på hyra släpvagn/lastbil, material, milersättning, bortforsling av trädgårdsavfall/skräp m.m