Utetjänster

Behöver dina fönster putsas? Vi utför professionell fönsterputsning.

Prislista för alla våra RUT tjänster:

• Fönsterputsning: 45-90 kr/fönster beroende av fönstermodell
• Gräsklippning: 300 kr/timme alt. abonnemang från 900 kr/månad (Ring för mer information)
• Rensning av rabatter 300kr/timme
• Sopkörning, 450kr/släpvagn

Vi utför även flyttstädning hör av dig för offert

När Du anlitar oss har Du möjlighet att utnyttja RUT-avdrag vilket innebär en halvering av kostnaden.

Kontakt person: Thomas Salminen, 070-985 39 95